ТМ «Світовоч» — органічні овочі для всієї сім'ї Світовоч, органічні овочі.

Як зробити замовлення

На сайті

Замов­ле­н­ня можна зро­би­ти на сай­ті або в його мобіль­ній версії.

У магазинах

Кожно­го дня наші ово­чі можна зна­йти в мага­зи­ні «Макош» і на про­ду­кто­во­му рин­ку в місті Шостка.

Не вдається зробити замовлення

Якщо вам не вда­є­ться зро­би­ти замов­ле­н­ня, спро­буй­те повто­ри­ти його або напи­шіть нам:

Як скасувати замовлення

Якщо замов­ле­н­ня ще не було пере­да­но в достав­ку, ви може­те ска­су­ва­ти його в роз­ді­лі Замовлення

Додаю у кошик …
  • Кошик порожній