ТМ «Світовоч» — органічні овочі для всієї сім'ї Світовоч, органічні овочі.

Кріп органічний 50 г

35 

— Колір зелений
— Насичений аромат
— Вирощування протягом усього року
Органічний сертифікат

Замовлення
Збираємо власноруч. Пакуємо в безпечні матеріали, дізнатись умови.
Відправляємо у вівторок і четвер.
Доставка
«Нова Пошта» по Україні за тарифами перевізника.
Самовивіз у м. Шостка: Магазин «Макош», продуктовий ринок.
Самовивіз у с. Клишки: Теплиці виробника.
Оплата. Оплата під час отримання товару, Безготівковими для юридичних осіб, Безготівковий для фізичних осіб, Картою онлайн.

— Збе­рі­га­є­мо до 10—25 діб, при ‑0,5…-1С

Корисні властивості

— Віта­мі­ни С, В, РР, Р

Листя кро­пу містять віта­мі­ни С, гру­пи віта­мі­нів В, РР, Р, каро­тин, ніко­ти­но­ва і фолі­є­ва кисло­ти, а також бага­то цін­них мікро­еле­мен­ти, такі як солі каль­цію, калію, залі­за, фосфору.

Інгре­ді­єн­ти і біо­ло­гі­чно актив­ні речо­ви­ни кро­пу хара­кте­ри­зу­ю­ться в основ­но­му ефір­ни­ми масла­ми в різних ком­бі­на­ці­ях. Оздо­ров­лю­ю­чий ефект дає перш за все висо­кий вміст віта­мі­нів і міне­раль­них речо­вин. У всіх части­нах росли­ни містя­ться ефір­не масло, що додає їм спе­ци­фі­чний запах, фла­во­но­їди. Осо­бли­во бага­то ефір­но­го масла в пло­дах кро­пу. Ефір­на олія ріди­на сві­тло-жов­то­го кольо­ру з при­єм­ним, дуже ніжним запа­хом, що нага­дує запах кмину.

Зав­дя­ки сво­є­му хімі­чно­му скла­ду, кріп ефе­ктив­но регу­лює робо­ту шлун­ко­во-кишко­во­го тра­кту, зни­жує тиск і бла­го­твор­но впли­ває на сер­це­ву діяль­ність. В силу кори­сних вла­сти­во­стей, кріп зда­тний полег­шу­ва­ти сим­пто­ми цисти­ту і нир­ко­вих захво­рю­вань. А ще зелень кро­пу мит­тє­во полег­шує голов­ний біль і допо­ма­гає впо­ра­ти­ся з безсонням.

Зав­дя­ки наяв­но­сті ефір­но­го масла і різно­ма­ні­тно­му набо­ру віта­мі­нів і міне­раль­них речо­вин спо­жи­ва­н­ня кро­пу під­си­лює від­ді­ле­н­ня секре­ту трав­них залоз, мото­ри­ку трав­но­го тра­кту, під­ви­щує апе­тит, спри­яє нор­ма­лі­за­ції обмі­ну речо­вин в організмі.

Вага 0,045 кг
Сертифікація

UA-BIO-108

Виробник

ФОП Марченко А.М.

Відгуків немає, поки що.

Додати відгук

Додати відгук до товару “Кріп органічний 50 г“

Категорія: Позначки: ,
Додаю у кошик …
  • Кошик порожній