ТМ «Світовоч» — органічні овочі для всієї сім'ї Світовоч, органічні овочі.

Теплиці

Техно­ло­гії, кон­стру­кції, мате­рі­а­ли, отоплення.

«Органічне землеробство — це майбутнє»

Через 6 років після пере­хо­ду на при­ро­дну агро­те­хні­ку вда­ло­ся виро­щу­ва­ти настіль­ки здо­ро­ві росли­ни, що хво­ро­би і шкі­дни­ки пра­кти­чно не тур­бу­ють. Однак це був дов­гий шлях пошу­ку і помилок.

«Тіль­ки ви самі може­те подба­ти про своє здоров’я, і тіль­ки ви самі може­те виро­сти­ти справ­жні, кори­сні і сма­чні ово­чі та фру­кти. Насправ­ді це не так скла­дно, голов­не — бажа­н­ня змі­ни­ти­ся, нала­шту­ва­ти­ся на здо­ро­вий спо­сіб жит­тя, а ще — бажа­н­ня бачи­ти сво­їх дітей здоровими»
Андрій Марченко
Андрій Мар­чен­ко
Додаю у кошик …
  • Кошик порожній