ТМ «Світовоч» — органічні овочі для всієї сім'ї Світовоч, органічні овочі.

Томати червоні 500 г

85 

Вирощуємо салатні сорти, м’ясисті та солодкі.

— Колір червоний
— Насичений аромат
— Середня маса плоду 180−240 г
Органічний сертифікат

(1 відгук)

Немає в наявності

Повідомити, коли з'явиться?

Замовлення
Збираємо власноруч. Пакуємо в безпечні матеріали, дізнатись умови.
Відправляємо у понеділок, середу і п’ятницю.
Доставка
«Нова Пошта» по Україні за тарифами перевізника.
Самовивіз у м. Шостка: Магазин «Макош», продуктовий ринок.
Самовивіз у с. Клишки: Теплиці виробника.
Оплата. Оплата під час отримання товару, Безготівковими для юридичних осіб, Безготівковий для фізичних осіб, Картою онлайн.

Помі­до­ри у нас зав­жди сма­чні. Виро­щу­є­мо в основ­но­му сала­тні сор­ти, м’ясисті, солод­кі. Хоча для люби­те­лів не дуже солод­ких — теж зна­йду­ться. Про якість і смак наших тома­тів гово­рить наша пере­мо­га на дегу­ста­ції серед орга­ні­чних помі­до­рів в м. Дні­про (згад­ка про подію в кни­зі «Ого­род по-ново­му. Рево­лю­ци­он­ный метод «ниче­го-не-дела­ния», автор Бублик Б.А.). Почи­на­ють пло­до­но­си­ти з кін­ця кві­тня і зби­ра­є­мо остан­ні на поча­тку грудня.

Корисні властивості

— Віта­мі­ни С, В1, В2, РР

Тома­ти — це дже­ре­ло віта­мі­нів С, В1, В2, РР, каро­ти­ну, орга­ні­чних кислот і міне­раль­них солей, біл­ків, жирів, вугле­во­дів, клі­тко­ви­ни і води. Ком­по­нен­ти, що вхо­дять до скла­ду тома­тів, покра­щу­ють робо­ту шлун­ка, очи­ща­ють орга­нізм від холе­сте­ри­ну, покра­щу­ють апе­тит. Мела­то­нін, що місти­ться в тома­тах, галь­мує ста­рі­н­ня клі­тин моз­ку. Кисло­ти покра­щу­ють само­по­чу­т­тя, віта­мі­ни гру­пи В нада­ють пру­жність шкі­рі і здо­ро­вий вигляд волос­сю. А цинк бла­го­твор­но впли­ває на імун­ну систему.

Вага 1 kg
Виробник

ФОП Марченко А.М.

Сертифікація

UA-BIO-108

  1. Соло­мія

    Най­пер­ше я хоті­ла б напи­са­ти, що дуже задо­во­ле­на з того, що є така орга­ні­чна фер­ма і що є можли­вість регу­ляр­но замов­ля­ти ово­чі, осо­бли­во в осін­ній пері­од, коли, зазви­чай, сала­тну зелень, реди­ску і огір­ки скла­дні­ше най­ти! Також спо­до­ба­лось широ­кий вибір сала­тної зеле­ні і навіть кейл.

    Ну і поба­жа­н­ня моє роз­ви­ва­ти­ся цій фер­мі, цим тепли­цям, і, щоб взим­ку в міся­ці гру­день-січень була зеле­на сві­жа продукція!

    Я б реко­мен­ду­ва­ла таку про­ду­кцію всім, оскіль­ки вва­жаю, що орга­ні­чна сві­жа зелень, сві­жі ово­чі і фру­кти — це скар­би хар­чу­ва­н­ня для людей!
    P. S. Кон­сер­ва­ція в них теж чудова!

Додати відгук

Додати відгук

Додаю у кошик …
  • Кошик порожній